Filozofia Montessori

Mont5
Przedszkole Montessori House jest miejscem nastawionym na poszanowanie i pielęgnowanie dziecięcej indywidualności. Oprócz bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery troszczymy się o wszechstronny rozwój dziecka:  intelektualny, emocjonalny i społeczny.
W każdym dziecku doceniamy jego unikalne zdolności oraz szanujemy i pielęgnujemy jego udział w tworzeniu społeczności przedszkolnej. Zachęcamy dzieci do rozwoju ich indywidualnych zdolności i poszukiwania ich życiowych pasji .  Dbamy o to, aby dzieci czuły się  rozumiane i wspierane w zadaniach stawianych im przez życie. U nas każde dziecko od najmłodszego po najstarsze oraz wszyscy nauczyciele  rozpoczynają dzień od przywitania się poprzez podanie ręki. Każdy jest ważny i zauważany.

Proponujemy zatem Państwa dzieciom i Państwu:
  • Pracę z dzieckiem według  autentycznego programu stworzonego przez Dr Marię Montessori;
  • Atestowane tradycyjne pomoce Montessori zaprojektowane w przeważającej części przez Marię Montessori;
  • Środowisko dwujęzyczne poprzez równoległą obecność nauczyciela polskojęzycznego i anglojęzycznego w czasie całego pobytu dziecka w przedszkolu;
  • Atrakcyjne zajęcia dodatkowe;
  • Warsztaty dla rodziców i dni otwarte: nasi nauczyciele zademonstrują Państwu metodę Montessori oraz rodzaje aktywności jakie towarzyszą dzieciom w ciągu dnia;
 
 

Nasza filozofia

  • Dziecko indywidualną i autonomiczną istotą; 
  • Profesjonalnie przygotowani nauczyciele;
  • Ciche, zróżnicowane wiekowo klasy;
  • Estetyczne, wysokiej jakości drewniane pomoce edukacyjne Montessori;
  • W przedszkolu Montessori House pamiętamy zawsze o założeniach i odkryciach Dr Marii Montessori oraz dokładamy wszelkich starań, aby pozostawać w zgodzie z autentyczną wizją samej założycielki pierwszych „Domów Dziecięcych”.

Metoda Montessori

„Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to. Tak powstała metoda zwana metodą Montessori.” (Maria Montessori)

Kiedy Maria Montessori otworzyła swój pierwszy dom dziecięcy „Casa dei Bambini”  w 1907 roku, rezultaty jej pracy okazały się tak zdumiewające, że nauczyciele z całego świata chcieli być naocznymi świadkami efektów jej rewolucyjnej pedagogiki. Dr Montessori odkryła swoją metodę poprzez rozległe doświadczenia w pracy z dziećmi, umiejętność obserwowania i  fenomenalną zdolność intuicyjnego rozumienia  zachowania dziecka. Podwaliną jej metody edukacyjnej była obserwacja naukowa procesu uczenia się dzieci. Odkryła, że dzieci uczą się od siebie nawzajem, w związku z czym tak przygotowała otoczenie, aby dzieci mogły swobodnie wybierać  aktywność najbardziej odpowiadającą ich potrzebom: intelektualnym, emocjonalnym i społecznym.
Aktualnie, ponad sto lat po stworzeniu pierwszych domów dziecięcych przez Marię Montessori edukacja montessoriańska obecna jest na całym świecie obejmując okres wczesnego dzieciństwa, aż po wiek szkolny.

Najważniejsze jest dziecko

W autentycznej klasie Montessori w centrum uwagi znajduje się indywidualność dziecka. Każde dziecko obejmowane jest troską tak, aby czuło się prawdziwie niepowtarzalną młodą istotą, o kształtującej się osobowości i godną szacunku. Dziecko w klasie Montessori to nie wrzucony do grupy jej członek poinstruowany jak należy zrealizować plan lekcji, ale wolna istota odkrywająca otoczenie i materiał lekcji, odwołujący się do jego własnych zainteresowań i potrzeb. Taki charakter lekcji, który w naturalny sposób zwraca uwagę dziecka powoduje, że dziecko nabiera pewności siebie i zaufania do podejmowania coraz to nowszych, nieznanych dotąd wyzwań, które wcześniej wydawały się trudnymi. W konsekwencji dziecko buduje poczucie swej wartości i niezależności, które dla Marii Montessori były rdzeniem ludzkiej godności.

Rola nauczyciela

Prawdziwie montessoriańscy nauczyciele oprócz profesjonalnego wykształcenia zdobytego w uznanych ośrodkach oraz doświadczenia w pracy według najwyższych standardów są sercem przedszkola i pracują z głębokim zrozumieniem dla potrzeb każdego dziecka. Poza tym nauczyciele są przenikliwymi obserwatorami  gotowymi uchwycić moment gotowości dziecka na nowe wyzwania. Prawdziwą  jednak miarą profesjonalizmu nauczyciela jest umiejętność powstrzymania się od ingerencji w pracę dziecka skupionego na osiągnięciu postawionego sobie celu. Zatem każde dziecko pozostaje wolne w zgłębianiu sensu, poczucia pewności siebie, niezależności i pragnienia pogłębiania wiedzy. Dla Dr Montessori największym sukcesem nauczyciela jest moment, kiedy nauczyciel może powiedzieć :

 „Dzieci teraz pracują tak jakby mnie tu nie było”
„Niezależność nie jest statyczna – jest ciągłym zdobywaniem poprzez ciągłą pracę i daje nie tylko wolność, lecz także siłę i samodoskonalenie. Głównym motorem aktywności dziecka jest działać samodzielnie, bez cudzej pomocy, a pierwszym świadomym aktem niezależności jest obrona przed tymi, którzy próbują mu pomagać. Jego wysiłki, by działać samodzielnie, będą coraz większe.”
(Maria Montessori, Absorbent Mind)

Przygotowane otoczenie

„Dziecko otrzymuje nie tylko możliwość swobodnego poruszania się, ale też stale się uczy. Jego potrzeba ruchu - nie tylko fizycznego, ale i duchowego - była dla nas wielkim zaskoczeniem. Sposób uczenia się nie może jednak być kierowany krok po kroku przez dorosłego, bo nie on określa tu właściwe zachowanie, stosowne do wieku dziecka, ale natura”. (M. Montessori „Umysł Dziecka”,)

Klasa w przedszkolu Montessori jest estetyczna, uporządkowana i cicha. To miejsce, w którym dzieci w zgodzie z  naturą mogą uczyć się i współpracować w twórczej i pokojowej atmosferze. Grupy mieszane wiekowo stwarzają możliwość pracy opartej na wolności wyboru, ale także pracy indywidualnej bądź grupowej, polegającej na ruchu, bądź statycznej.
Wolność dotyczy także czasu trwania lekcji, która jest obiektem zainteresowania dziecka. Dziecko w swobodny sposób może pracować z pomocą jak długo tylko zechce.
Sens społeczności szczególnie podkreśla obecność najmłodszych dzieci uczących się od starszych kolegów. Ci natomiast uczą się  poczucia odpowiedzialności za przekazywane treści, postawy i wzorce godne naśladowania.

Materiał edukacyjny

Dr Montessori włożyła dużo pracy i zaangażowania w odkrywanie i doskonalenie swych materiałów edukacyjnych.  Pomoce używane w przedszkolach i szkołach Montessori wykonane są z wysokiej jakości materiałów, głównie drewna, precyzyjnie  przygotowane , aby przyciągać uwagę dziecka, wabić dziecięce zmysły, pobudzać potrzebę odkrywania i ciekawości.

Życie praktyczne

Dzieci edukowane zgodnie z założeniami programu opartego na zasadach montessoriańskich  rozpoczynają swoje doświadczenia w przedszkolu od ćwiczeń życia praktycznego stwarzających możliwość rozwijania kontroli, koordynacji oraz koncentracji. Poszczególne pomoce Montessori pozwalają na zdobywanie umiejętności posługiwania się przyborami znanymi dziecku z rodzinnego domu, co jest bezpiecznym pomostem pomiędzy środowiskiem znanym i nowym, przygotowując w tym samym czasie do czytania, pisania i operacji liczbowych.

Materiał sensoryczny

„Zmysły są narzędziem kontaktu człowieka z otoczeniem, a w miarę korzystania z nich rozum ulega doskonaleniu ćwicząc się w percepcji otoczenia, tak jak doskonały pianista potrafi wydobyć z klawiatury nieskończoną ilość wariacji. Dzięki zmysłom rozum może zbierać wrażenia  coraz dokładniejsze i subtelniejsze.”  M. Montessori)

Materiał językowy skupia pomoce sprzyjajacy nauce podstawowych zasad obowiazujacych w pisaniu, czytaniu, posługiwaniu sie językiem jako narzędziem komunikacji z otoczeniem.
Materiał kulturowy sprzyja zdobywaniu wiedzy o otaczajacym nas świecie, zarówno w skali globalnej jak i bardzo jednostkowej.
Materiał matematyczny stanowi podstawę do nauki liczenia, wykonywania bardziej skomplikowanych operacji matematycznych, zarówno arytmetycznych jak i przestrzennych.
Maria Montessori wiedziała, że dzieci w sposób instynktowny używają rąk do manipulowania, chłoną informacje z otoczenia w dużej mierze przez dotyk  uwewnętrzniając je w ten sposób, a zarazem wzbogacając zasób posiadanej wiedzy w procesie rozumienia świata i kształtowania  umysłu.
Odpowiedzią na odkrywcze spostrzeżenia, a co za tym idzie, rewolucyjny sposób uczenia było zaprojektowanie przez Marię Montessori  szerokiej gamy wysokiej jakości materiałów, z których każdy stworzony do kształcenia pojedynczego zmysłu, zaprasza  dziecko do manipulowania, używania, stwarza okazję do uczenia się przez doświadczanie. Poprzez wytrwałą i konsekwentną pracę dzieci nie tylko odkrywają szczegóły i skomplikowane zależności jakie umożliwiają zaproponowane pomoce, ale ćwiczą i uwrażliwiają zmysły precyzyjnie wyodrębniając, rozróżniając oraz uogólniając zdobytą wiedzę na doświadczenia dnia codziennego.
Dzieci w tym samym czasie chłoną istnienie zależności, proporcji, stosunków przestrzennych, uczą się przeprowadzania konkretnych operacji umysłowych ( zróżnicowanie długości, wielkości, ciężaru, odróżnianie faktur materiałów, różnicowanie nasycenia barw itp.)  zaczynając od najbardziej podstawowego poziomu. W efekcie jednak stosowania pomocy kształtujących zmysły małe dziecko buduje w swoim umyśle podstawowe i niezbędne podłoże do tego,  aby w przyszłości na świadomym poziomie uchwycić bardziej zaawansowane pojęcia i operacje – abstrakcyjne i konkretne, które bez bazy stworzonej w dzieciństwie wielokrotnie byłyby niedostępne lub trudno osiągalne.

Nasze klasy

Grupy mieszane wiekowo

Dzieci w wieku 2,5-5 lat znajdują się w tej samej klasie i pracują obok siebie. Mądrość Dr Montessori wyrażająca się m.in. utworzeniem grup mieszanych wiekowo opierała się na następujących założeniach:
Obecność dzieci w tak różnym wieku w tej samej klasie i tym samym czasie stwarza szansę na zaistnienie realnych sytuacji społecznych;
Sens społeczności podkreśla w szczególny sposób obecność najmłodszych dzieci uczących się od swych starszych kolegów;
Starsze dzieci uczą się odpowiedzialności, a dobry przykład dawany młodszym dzieciom jest powodem do dumy;
Starsze dzieci mają także okazję zaobserwować jak złe przykłady łatwo i szybko podlegają naśladowaniu przez dzieci młodsze. Takie dość szybko widoczne konsekwencje stają się wielokrotnie powodem do modyfikacji zachowań na działania pozytywne;
Praca w grupach mieszanych wiekowo łagodzi i pomaga eliminować zachowania rywalizacyjne w sytuacji, kiedy dzieci prezentują różny poziom zdolności, umiejętności i dojrzałości. Czasami dziecko 3-letnie potrafi poradzić sobie z czymś, na co niekiedy 4-latek nie jest jeszcze gotowy. Jednak tenże sam 4-latek potrafi już zrobić coś, czego nie opanował jego 5-letni kolega pracujący w tej samej grupie.
Pomaganie młodszym dzieciom zachęca starsze dzieci do wyrażania ich naturalnego pragnienia bycia życzliwymi i wyrozumiałymi. Jednocześnie młodsze dzieci uczą się poczucia bezpieczeństwa i akceptacji oraz otwartości na korzystanie z pomocy innych.

Wystrój

W projektowaniu naszej klasy nadrzędnym celem było stworzenie naturalnej, ciepłej, przytulnej i domowej atmosfery.
Proponowane przez nas materiały edukacyjne są estetyczne, wykonane z wysokiej jakości drewna, solidnie wykonane, aby przyciągać dziecko i rozpalać jego ciekawość.
Duża przestrzeń Sali umożliwia dziecku przemieszczanie się i swobodę w wyborze interesujących je materiałów. Owa wolność i możliwość swobodnego przemieszczania się częstokroć redukuje niecierpliwość i wzbudza w dziecku mniejszą potrzebą bezproduktywnego przemieszczania się, kiedy dziecko nie czuje się fizycznie ograniczane ławką czy wyznaczonym miejscem do siedzenia.

Spokój i ład

Dzieci w klasie Montessori całym sercem zaangażowane są w to co robią w związku z tym pozostają ciche i skupione. Nasze dzieci rzeczywiście cieszą się ciszą o czy świadczyć może fakt przypominania sobie nawzajem, aby nie podnosić głosu. W dzisiejszym głośnym, szybkim i przepełnionym bodźcami świecie bardzo trudno zadbać i znaleźć ciszę. Dlatego jedną z najwartościowszych naszym zdaniem rzeczy, którą chcemy zaoferować dzieciom jest dać im szansę doświadczyć warunków ciszy i spokoju.