Informacje

Organizacja przedszkola

Przedszkole Montessori House jest placówką ogólnodostepną. Zapraszamy dzieci w wieku 2,5-6 lat samodzielnie komunikujące swoje potrzeby, także fizjologiczne. W roku szkolnym 2022/2023 funkcjonuje grupa dzieci "Niebieska" mieszana wiekowo, co sprzyja wymianie doświadczeń, nauce umiejętności społecznych, przestrzegania zasad obowiązujących w grupie, w sytuacjach społecznie naturalnych. Grupa liczy maksymalnie 28 dzieci.

 

Godziny pracy przedszkola: przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-17.30.

 

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Organizacja roku przedszkolnego 2022/2023 w Przedszkolu Montessori House

Dni wolne:

    • 23-31 grudnia 2022 (5 dni) - Czas Bożego Narodzenia, Nowy Rok

 

Spotkania i wydarzenia w roku 2022/2023 w przedszkolu:

21 grudnia 2022 r. - Spotkanie Świąteczne w przedszkolu;

19 stycznia 2023 r. - Spotkanie z Babciami i Dziadkami w przedszkolu;


Wszystkie spotkania rodzinne w przedszkolu zaczynamy o godzinie 16.30. Serdecznie zapraszamy!!! 

 

Posiłki w przedszkolu

W naszej placówce dzieci korzystają z posiłków dostaczanych przez firmę cateringową - obiady oraz przygotowanych we własnym zakresie - śniadania i podwieczorki. Śniadanie podajemy dzieciom pomiędzy godziną 8.30 a 11.30, aby zapewnić zaspokojenie indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Przy stoliku przygotowanym specjalnie na potrzeby śniadaniowe, w każdej chwili w wyznaczonym czasie, dziecko może posilić się w zależności od własnych potrzeb: dotyczy to zarówno ilosci spożytego posiłku oraz czasu na niego przeznaczonego. Nie wydzielamy porcji i nie zmuszamy dzieci do jedzenia. Nie ograniczamy także częstotliwości korzystania ze stolika śniadaniowego. Podwieczorki mają podobny charakter i serwowane są w godzinach 15.30-17.30.

Obiad spożywamy około godziny 13.30-14.00. Charakter tego posiłku różni się nieco od charakteru śniadania i podwieczorku, ponieważ celebrujemy go wszyscy razem. Dzieci samodzielnie nalewają zupę, potem same nakładają sobie drugie danie uzależniając ilości od własnego indywidualnego zapotrzebowania. Po zakończonym posiłku wszyscy razem porządkujemy salę.

 

Program edukacyjny przedszkola Montessori House oparty jest na założeniach filozofii i materiale rozwojowym Marii Montessori. Realizacja autorskiego programu nauczania odbywa się  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, co w rezultacie ostatecznym zapewnia dziecku wszechstronny rozwój, możliwość realizacji indywidualnych potrzeb, umiejętności i zamierzeń dziecka. Gwarancją osiągnięcia optymalnego środowiska, najlepiej sprzyjającego naturalnej potrzebie dziecka do rozwoju i poznawania jest przede wszystkim profesjonalne przygotowanie nauczycieli oraz odpowiednio przygotowana klasa, bogata w możliwości realizowania dziecięcych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych czy indywidualnych talentów.

Materiał edukacyjny w klasie podzielony jest na pieć działów, z których każdy umożliwia nabywanie i doskonalenie konkretnych umiejetnosci. Korzystajac z tak wszechstronnie przygotowanego środowiska dziecko ma nieograniczone mozliwości rozwoju i nieustannego wzbogacania posiadanej już wiedzy.

Pomoce życia praktycznego stwarzają możliwość rozwijania kontroli, koordynacji oraz koncentracji poprzez naturalną ciekawość dziecka i spontaniczne zainteresowanie otaczającym światem. Dzieci przesypując, przekładając, szyjąc, piorąc doswiadczają czynnosci znanych z codziennego życia ucząc się przy tym wiary we własne siły, samodzielnosci i autonomii.

Materiał sensoryczny umożliwia dzieciom dostrzeganie zależności, proporcji, stosunków przestrzennych, uczy przeprowadzania konkretnych operacji umysłowych jak zróżnicowanie długości, wielkości, ciężaru, odróżnianie faktur materiałów, różnicowanie nasycenia barw. W efekcie stosowania pomocy kształtujących zmysły małe dziecko buduje w swoim umyśle podstawowe i niezbędne podloże dla uchwycenia bardziej zaawansowanych pojęć i operacji.

Materiał językowy skupia pomoce sprzyjajacy nauce podstawowych zasad obowiazujacych w pisaniu, czytaniu, posługiwaniu sie językiem jako narzędziem komunikacji z otoczeniem. Odpowiednie stopniowanie trudności oraz atrakcyjność materialów sprawia, iż dzieci spontanicznie i bez wysiłku pokonują kolejne poziomy w opanowywaniu trudnosci jezykowych.

Materiał kulturowy sprzyja zdobywaniu wiedzy o otaczajacym nas świecie, zarówno w skali globalnej jak i bardzo jednostkowej. Swiadomość, że jest się częścią ogromnego wszechświata, wiedza skupiająca informacje o tym jak wszechświat jest zbudowany, jaką rolę odgrywa przyroda, człowiek oraz znajomość konsekwencji ludzkiej aktywności buduje szacunek do świata ożywionego i nieożywieonego oraz innych kultur.

Materiał matematyczny stanowi podstawę do nauki liczenia, wykonywania bardziej skomplikowanych operacji matematycznych, zarówno arytmetycznych jak i przestrzennych. Matematyka porządkuje dziecku świat, odpowiada na wiele nurtujących dzieci pytań, wyjaśnia zależności, które dotąd były tajemnicą.

Plan dnia w przedszkolu Montessori-House

7:30 - 8:15 - schodzenie się dzieci do klas,

8.15-8.30 krąg muzyczny,
8:30 - 10:30 śniadanie,
8:30 - 11:30 montessoriańska praca własna,
12.00-13.30 - wyjście na polankę leśną/ zajęcia gimnastyczne/ rytmika,

11.30-12.00 zajęcia edukacyjne,
13.30- 14.00 – obiad,
14.00-15.30 montessoriańska praca własna/ zajęcia dodatkowe/polanka leśna (w zależności od warunków atmosferycznych),
15.30- 17.30- podwieczorek,
15.30-17.30 zabawy swobodne, gry edukacyjne, sprzątanie sali i przygotowywanie się do powrotu do domu.

Zajęcia dodatkowe

W ramach zajęć dodatkowych proponujemy: zajęcia taneczne, bębniarskie, basen, warsztay dramy, balet oraz multisport. Plan zajęć dodatkowych jest formułowany i dopasowany do Państwa potrzeb oraz uzależniony od ilości zainteresowanych uczestników. W każdą środę przed południem realizujemy warsztat kulinarny, w czasie którego powstają smakołyki wykonane przez dzieci (zapraszamy do działu Galeria).

Rekrutacja

Proces rekrutacyjny w naszym przedszkolu trwa cały rok. Zapraszamy dzieci w wieku 2,5-4 lata do grupy Niebieskiej w roku szkolnym 2022/2023 samodzielnie komunikujące swoje potrzeby, z umiejętnością korzystania z toalety. Kiedy nasza grupa jest gotowa na przyjęcie kolejnego dziecka zapraszamy koleżankę lub kolegę na zajęcia adaptacyjne, a potem stopniowo uczymy zasad obowiazujących w przedszkolu. Ciągła rekrutacja trwająca cały rok sprzyja poczuciu bezpieczeństwa zarówno grupy przedszkolnej jak i dopiero co przyjętego dziecka. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby przekroczeniu progu przedszkolnego towarzyszyło jak najwiecej pozytywnych doznań. Nasza początkowo mała grupa powiększa się z każdym miesiacem, tworząc coraz to dojrzalszą i większą społeczność montessoriańską. Zapraszamy!

O przyjęciu do przedszkola decyduje pozytywny efekt rozmowy wstępnej.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące sposobu pracy z dzieckiem w naszym przedszkolu. Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Kolejnymi etapami są: wizyta w przedszkolu i rozmowa wstępna z rodzicami dziecka . Końcowym etapem przyjęcia dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy zawierającej warunki sprawowania opieki nad dzieckiem oraz uiszczenie opłat.

REKRUTACJA NA ROK 2022/2023 ZAKOŃCZONA!